اواپراتور جریان طبیعی - اجباریاواپراتور

اواپراتور گردش اجباری - طبیعی

تبخیر کننده هایی با گردش طبیعی بر مبنای گردش طبیعی محصول کار می کند که این گردش بوسیله تفاوت دانسیته که از گرمایش نشات می گیرد ایجاد می شود. در یک اواپراتور حاوی لوله ( که این لوله ها می توانند افقی یا عمودی باشند)، پس از آنکه آب شروع به جوشیدن می کند حبابها بالا می روند و موجب ایجاد گردش می شوند و جداسازی مایع و بخار را در قسمت بالای لوله های گرمایی تسهیل می کنند. مقدار تبخیر به اختلاف دمای بین محلول و بخار وابسته می باشد.

لازم به توضیح است که اواپراتور جریان اجباری - طبیعی در حال حاضر توسط این مجموعه تولید نمیشود.

در این تبخیر کننده های با گردش طبیعی اگر لوله ها بخوبی درون محلول غوطه ور نباشند، سیستم خشک می شود و گردش متوقف می شود. برای جلوگیری ازین حالت از گردش اجباری توسط بکاربردن یک پمپ برای افزایش فشار و گردش استفاده می شود.گردش اجباری زمانی رخ می دهد که هد هیدرواستاتیک در سطح گرمایشی مانع جوشش می شود.

کاربرد اواپراتور با گردش اجباری

مزایای اواپراتور گردش اجباری - طبیعی

گردش اجباری از میان تمام اواپراتورها همه کاره تر است چرا که این تبخیر کننده ها به اثر ترموسیفون طبیعی که ضریب انتقال حرارت را محدود می کند وابسته نیستند.

ضرایب بالای انتقال حرارت می تواند برای تبخیر مشروبات الکلی ایجاد شود و در نتیجه سطح مورد نیاز انتقال حرارت به حدافل برسد.

ترموسیفون طبیعی : گردش همرفت یک سیال در یک سیستم بسته جاییکه سیال سرد بجای سیال گرم در همان سیستم جایگزین می شود را ترموسیفون می نامند.

اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی

اینستاگرامتلگرام

تلفن همراه : 09127019205