اواپراتور چند اثرهاواپراتور

اواپراتور چند اثره

برخلاف تبخیر کننده های تک مرحله ای، این اواپراتور می توانند تا هفت مرحله داشته باشند. مصرف انرزی برای تبخیر کننده های تک مرحله ای بسیار بالاست و هزینه زیادی را متحمل می سازد. با کنار هم قرار دادن چند تبخیر کننده گرما را می توان ذخیره کرد و بنابراین انرژی کمتری مصرف نمود. اضافه کردن یک تبخیر کننده به تبخیر کننده اصلی می تواند مصرف انرژی را تا 50% کاهش دهد. اضافه کردن دستگاه بعدی مصرف انرژی را تا 33% کاهش می دهد و به همین ترتیب ادامه دارد.

تعداد مراحل در تبخیر کننده چند مرحله ای معمولا محدود به هفت مرحله می شود زیرا بیشتر از هفت مرحله، هزینه تجهیزات با هزینه ای که با کاهش مصرف انرژی ذخیره کرده ایم مساوی می شود. (هزینه تجهیزات با هزینه سیو انرژی سر به سر می شود.)

تغذیه اواپراتور چند اثره

اواپراتورهای چند اثره به دو روش تغذیه می شوند:

خوراک رو به جلو

وقتی محصول از مرحله اول که در بالاترین دما قرار دارد وارد سیستم می شود. از آنجا که مقداری از آب به بخار تبدیل می شود و خارج می گردد محصول به طور جزئی تغلیظ می شود. سپس به مرحله دوم که دمایش کمی پایینتراز مرحله اول است وارد می شود. در مرحله دوم از بخار آب ایجاد شده در مرحله اول به عنوان عامل گرمایش استفاده می شود. ( در اینجا انرژی ذخیره می گردد.)

ترکیب دماهای پایین و ویسکوزیته های بالاتر در مراحل بعدی، شرایط خوبی را برای محصولات حساس به دما فراهم می کند مانند آنزیم ها و پروتئین ها. در این سیستم، برای مراحل بعدی باید سطح انتقال حرارت را اقزایش داد.

خوراک برگشتی

در این فرایند، محصول رقیق به آخرین مرحله دستگاه که پایین ترین دما را دارد وارد می شود و مرحله به مرحله از دستگاه عبور می کند. و در حین عبور از مراحل و وارد شدن به مراحل بعدی دما افزایش می یابد.

غلظت نهایی در گرمترین مرحله حاصل می شود که یک مزیت دارد و آن اینکه محصول در مرحله آخر بسیار ویسکوز است و بنابراین انتقال حرارت بهتر صورت می گیرد.

مزایای اواپرتورهای چند اثره

در سالهای اخیر، اواپراتور های چند مرحله ای خلا با پمپ گرمایی مورداستفاده قرار می گیرند.

غلظت نهایی در گرمترین مرحله حاصل می شود که یک مزیت دارد و آن اینکه محصول در مرحله آخر بسیار ویسکوز است و بنابراین انتقال حرارت بهتر صورت می گیرد.

این نوع از اواپراتورها از لحاظ انرژی و فنی بسیار کارآمدتر و موثرتر از سیستم های MVR ( تراکم مجدد مکانیکی بخار ) هستند. و این مربوط به دمای جوش پایینتری است که این اواپراتورها می توانند در آن مایعات خیلی خورنده را تبخیر کنند.

اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی

اینستاگرامتلگرام

تلفن همراه : 09127019205