اواپراتور فیلم نزولیاواپراتور

اواپراتور فیلم نزولی

این نوع اواپراتور معمولا از لوله های 4 تا 8 متری که بوسیله ی جکت های بخار محصور شده ساخته می شوند. محلولی که باید تغلیظ شود از بالای لوله های گرمایی وارد شده و طوری توزیع می شود که مانند یک فیلم نازک از جداره های لوله ها به سمت پایین حرکت کند. این فیلم مایع بخاطر گرمای خارجی لوله ها شروع به جوشیدن می کند و تا حدی تبخیر می شود. جریان فیلم مایع که در ابتدا بخاطر گرانش زمین سرعت پیدا کرده بود حالا به دلیل جریان بخار تشکیل شده که بصورت موازی رو به پایین جریان دارد سرعت بیشتری گرفته و زمان اقامت مایع را کم می کند. ادامه فیلم مایع و بخار در قسمت پایین کالاندریا و در جدا کننده قطره ای گریز از مرکز قسمت پایین از هم جدا می شوند.

توزیع یکنواخت محلول زمانی که از این نوع تبخیر کننده استفاده میشود حائز اهمیت است. در واقع تمام سطح گرمایشی فیلم مخصوصا در نواحی پایینی باید به طور یکنواخت و مناسب مرطوب باشد. در غیر این صورت نقاط خشکی ایجاد می شود که منجر به ایجاد چروک و پوسته شدن می کند. برای جلوگیری از این حالت توزیع مناسب محلول ضروری است. سرعت مرطوب شدن را به چند روش می توان افزایش داد از جمله :

کاربرد اواپراتور فیلم نزولی

مزایای اواپراتور فیلم نزولی

در حال حاضر اواپراتور فیلم نزولی یا اواپراتور فالینگ فیلم در این مجموعه تولید نمیشود و مطالب تهیه شده در این صفحه صرفا جهت افزایش اطلاعات مخاطبین میباشد.

اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی

اینستاگرامتلگرام

تلفن همراه : 09127019205